Алина Павлова е преподавател в учебен център "Когито".