Добри Данков е преподавател в учебен център "Когито".