Христо Христов е преподавател в учебен център "Когито".