Лора Данкова е преподавател в учебен център "Когито".