Правда Найденова е преподавател в учебен център "Когито".