Татяна Христова е преподавател в учебен център "Когито".